top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kết quả khảo sát sinh viên và chương trình Hội nghị gặp gỡ giữa sinh viên và lãnh đạo Khoa

Chào các bạn,


Phụ lục-thongtinketquasauHN2022
.pdf
Download PDF • 3.75MB

Khoa tiếng Anh chuyển đến sinh viên kết quả khảo sát sinh viên và chương trình Hội nghị gặp gỡ giữa sinh viên và lãnh đạo Khoa.

Thân./.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page