top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kết quả khảo sát sinh viên và chương trình Hội nghị gặp gỡ giữa sinh viên và lãnh đạo Khoa

Chào các bạn,


Phụ lục-thongtinketquasauHN2022
.pdf
Download PDF • 3.75MB

Khoa tiếng Anh chuyển đến sinh viên kết quả khảo sát sinh viên và chương trình Hội nghị gặp gỡ giữa sinh viên và lãnh đạo Khoa.

Thân./.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page