top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kết quả thi đầu vào lớp Tesol K34

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi đến các bạn kết quả thi đầu vào lớp Tesol K34. Lớp học sẽ bắt đầu lúc: 8h00, thứ 7, 13/6/2020.

Địa điểm: Phòng C303.

Các bạn học viên vui lòng hoàn tất học viên mang theo biên lai để nhận tài liệu.

Trân trọng./.
159 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page