top of page
  • Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kết quả thi ELT1,2&3 lớp Tesol K34

Văn phòng khoa gửi các bạn kết quả thi ELT1,2&3 lớp Tesol K34.

Thân ái./.


247 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page