top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kết quả xét tốt nghiệp lần 2 đợt tháng 10/2023

Updated: Oct 6, 2023

Văn phòng khoa chuyển sinh viên kết quả xét tốt nghiệp lần 2 đợt tháng 10/2023, kết quả này cũng đã được đăng lên web, có cậ nhật thắc mắc, điều chỉnh của sinh viên. Kết quả này cũng đã được cập nhật tại trang https://tracuu.hcmue.edu.vn/xet-tot-nghiep .

Thân ái.


20231005_Tot nghiep T10
.xls
Download XLS • 181KB325 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page