top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

K/h rà soát, chỉnh sửa KHGD trong CT đào tạo hiện hành theo CT các môn LL chính trị mới
133 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page