top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

K/H Tổ chức Chương trình trực tuyến "Trao đổi và hỏi đáp về Nghi định 116/2020/NĐ-CP"

Chào các bạn!

Ngày 15/11/2021, Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 356/KH-ĐHSP về việc tổ chức Chương trình trực tuyến “Trao đổi và hỏi đáp về Nghị định 116/2020/NĐ-CP” quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Để phối hợp trong công tác truyền thông nội bộ, Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên gửi đến các bạn những nội dung sau:

1. Kế hoạch số 356/KH-ĐHSP ngày 15/11/2021 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Chương trình trực tuyến “Trao đổi và hỏi đáp về Nghị định 116/2020/NĐ-CP”.

2. Bài viết về “Gửi câu hỏi về một số vấn đề có liên quan đến NĐ 116/2020/NĐ-CP”

3. Poster truyền thông.

4. Đường dẫn khảo sát ý kiến: https://bit.ly/thacmacND116

Thân chào./.


Bai viet_Gui cau hoi Nd116
.docx
Download DOCX • 17KB

98 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page