top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

K/H: xây dựng học liệu và tổ chức "Tuần s/hoạt CDân - HS,SV" cho SV năm 2 trở đi NH 21-22
896 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page