top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

[K43, K44, K45] Khảo sát sinh viên chưa tốt nghiệp

Chào các bạn,


Hiện tại Trường và Khoa đang tiến hành rà soát, tìm hiểu lý do sinh viên các khóa 43, 44, 45 chưa tốt nghiệp để có kế hoạch hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp sớm.

Các sinh viên thuộc diện trên vui lòng thực hiện gấp khảo sát sau:


Thân ái.

Văn Phòng Khoa Anh

239 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page