top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

(KHẨN) SINH VIÊN KHAI BÁO THÔNG TIN Y TẾ (LẦN THỨ 3) PHÒNG CHỐNG DỊCH

Xin chào các bạn sinh viên,

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Chấp hành Đoàn Khoa đề nghị sinh viên tại Khoa thực hiện khai báo thông tin y tế(lần thứ 3) tại địa chỉ bit.ly/HCMUE-ED-kbyt-8 trước 19g00 ngày 25/8/2021.

Đề nghị các bạn khai báo trung thực, khách quan. Mọi thông tin của các bạn sẽ được giữ bí mật và chỉ được sử dụng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đề nghị các bạn sinh viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế và địa phương nơi cư trú và theo dõi thông tin trên các trang thông tin chính thống của Trường và của Khoa. Trân trọng cảm ơn./.


99 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page