top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

!!!Khẩn !!! Khảo sát về việc tiêm vắc xin

Chào các bạn!

Thực hiện chỉ đạo của Thầy Hiệu trưởng về việc khảo sát tình hình tiêm vắc xin của sinh viên, Khoa gửi các bạn DS sinh viên đã thực hiện và tỉ lệ SV của Khoa đã thực hiện.

- SL theo hệ thống quản lý: 1847

- SL SV đã thực hiện khảo sát: 1293

- Tỉ lệ: 70,01%


Theo đó, Thầy Phó Hiệu trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị những đơn vị có tỉ lệ sinh viên thực hiện khảo sát dưới 80%, tiếp tục nhắc nhở SV thực hiện đến hết ngày 26/01/2022.


Vì vậy, Khoa đề nghị các bạn sinh viên chưa thực hiện Khảo sát thực hiện Khảo sát gấp giúp Khoa.


Khoa gửi lại thông tin Khảo sát:


Đường link thực hiện khảo sát: https://bit.ly/HCMUE_thongketiemvaccine


Thân./.

Khoa tiếng Anh
.xlsx
Download XLSX • 140KB

984 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page