top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

!!!KHẨN!!! LỊCH CHUYỂN PHÒNG HỌC ĐỂ PHỤC VỤ KỲ THI HSG QUỐC GIA TỪ NGÀY 22/2 ĐẾN NGÀY 25/2/2023

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin chuyển phòng học để phục vụ kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia từ ngày 22/2/2023 đến ngày 25/2/2023.

Thân./.


LỊCH CHUYỂN PHÒNG HỌC ĐỂ PHỤC VỤ KỲ THI HSG QUỐC GIA TỪ NGÀY 22_2 ĐẾN NGÀY 25_2_2023
.xlsx
Download XLSX • 38KB

503 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page