top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

!!!KHẨN!!! LỊCH CHUYỂN PHÒNG HỌC ĐỂ PHỤC VỤ KỲ THI HSG QUỐC GIA TỪ NGÀY 22/2 ĐẾN NGÀY 25/2/2023

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin chuyển phòng học để phục vụ kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia từ ngày 22/2/2023 đến ngày 25/2/2023.

Thân./.


LỊCH CHUYỂN PHÒNG HỌC ĐỂ PHỤC VỤ KỲ THI HSG QUỐC GIA TỪ NGÀY 22_2 ĐẾN NGÀY 25_2_2023
.xlsx
Download XLSX • 38KB

504 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page