top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

[Khẩn] - THỰC HIỆN KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI - SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

Chào các bạn!

Thực hiện Kế hoạch số 415A/KH-ĐHSP ngày 27/10/2022 về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan nhằm kiểm tra, đối chiếu các mặt hoạt động của Nhà trường, đồng thời có căn cứ để cải tiến và nâng cao chất lượng, Văn phòng Khoa đề nghị các bạn thực hiện các khảo sát về cố vấn học tập

Thời gian thực hiện: từ ngày 19/4/2023 đến hết ngày 25/4/2023

Thân./.

113 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page