top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

[Khẩn] - THỰC HIỆN KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI - SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

Chào các bạn!

Thực hiện Kế hoạch số 415A/KH-ĐHSP ngày 27/10/2022 về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan nhằm kiểm tra, đối chiếu các mặt hoạt động của Nhà trường, đồng thời có căn cứ để cải tiến và nâng cao chất lượng, Văn phòng Khoa đề nghị các bạn thực hiện các khảo sát về cố vấn học tập

Link Khảo sát: https://forms.gle/yxopzUKciGt1QgBG6

Thời gian thực hiện: từ ngày 19/4/2023 đến hết ngày 25/4/2023

Thân./.

101 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page