top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

[Khẩn] - THỰC HIỆN KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI - SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

Chào các bạn!

Thực hiện Kế hoạch số 415A/KH-ĐHSP ngày 27/10/2022 về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan nhằm kiểm tra, đối chiếu các mặt hoạt động của Nhà trường, đồng thời có căn cứ để cải tiến và nâng cao chất lượng, Văn phòng Khoa đề nghị các bạn thực hiện các khảo sát về cố vấn học tập

Link Khảo sát: https://forms.gle/yxopzUKciGt1QgBG6

Thời gian thực hiện: từ ngày 19/4/2023 đến hết ngày 25/4/2023

Thân./.

108 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page