top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Khảo sát công tác Cố vấn học tập

Chào các bạn,

Để thực hiện công tác đánh giá theo kế hoạch chung của Nhà trường, theo các mục tiêu: 1. Tăng cường năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2021 2. Tự đánh giá các chương trình đạo tạo theo tiêu chuẩn AUN - QA và Tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện đánh giá ngoài vào năm 2022; Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng CTCT&HSSV triển khai đến các khoa thực hiện khảo sát về công tác cố vấn học tập như sau: - Đối tượng thực hiện: toàn bộ sinh viên hệ chính quy từ khóa 44 đến khóa 47 - Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/12/2021 - Link khảo sát: https://bit.ly/khao-sat-cvht (hoặc quét mã QR từ hình ảnh đính kèm)Thân ái./.

87 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page