top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Khảo sát công tác Cố vấn học tập

Chào các bạn,

Để thực hiện công tác đánh giá theo kế hoạch chung của Nhà trường, theo các mục tiêu: 1. Tăng cường năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2021 2. Tự đánh giá các chương trình đạo tạo theo tiêu chuẩn AUN - QA và Tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện đánh giá ngoài vào năm 2022; Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng CTCT&HSSV triển khai đến các khoa thực hiện khảo sát về công tác cố vấn học tập như sau: - Đối tượng thực hiện: toàn bộ sinh viên hệ chính quy từ khóa 44 đến khóa 47 - Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/12/2021 - Link khảo sát: https://bit.ly/khao-sat-cvht (hoặc quét mã QR từ hình ảnh đính kèm)Thân ái./.

118 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page