top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Khảo sát mức độ hài lòng về Chương trình Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân 2023

thân

Chào các bạn,

Nhằm khảo sát, đánh giá về hiệu quả của công tác tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2023, văn phòng Khoa chuyển các bạn mẫu PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ, CỬ NHÂN NĂM 2023

Đối tượng: Cử nhân tốt nghiệp năm 2023 và người

Thời gian thực hiện: đến 17g00 ngày 10/8/2023

.Thân91 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page