top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Khảo sát mức độ hài lòng về Chương trình Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân 2023

thân

Chào các bạn,

Nhằm khảo sát, đánh giá về hiệu quả của công tác tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2023, văn phòng Khoa chuyển các bạn mẫu PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ, CỬ NHÂN NĂM 2023

Đối tượng: Cử nhân tốt nghiệp năm 2023 và người

Thời gian thực hiện: đến 17g00 ngày 10/8/2023

Link khảo sát: tracuu.hcmue.edu.vn/KS_LETN2023

.Thân85 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page