top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Khảo sát nhu cầu mở lớp HKI 2019-2020

K44 CHÚ Ý: Nếu các bạn có thắc mắc gì về việc điền form thì phải hỏi trước khi điền nha. Nếu có bạn nào đánh dấu hết tất cả các ô như HK trước thì mình sẽ xóa hết toàn bộ thông tin khảo sát của K44.


Các bạn vui lòng đọc kỹ và đánh dấu tất cả các học phần các bạn có dự định đăng ký học vào HKII (2018-2019). VP khoa sẽ tham khảo số liệu này để mở lớp, tránh trường hợp mở thiếu hoặc mở thừa.


LƯU Ý: Không đánh dấu bừa nếu bạn không thật sự định học vì điều này sẽ rất ảnh hưởng đến quyết định mở lớp của các Thầy Cô Tổ Trưởng bộ môn trong các học kỳ tới (ví dụ hk này làm khảo sát các bạn tick lớp A rất nhiều nhưng đến khi mở lớp lại không đủ số lượng đăng ký thì hk sau sẽ rất khó đề xuất mở lớp A nữa).


Deadline điền form: Thứ Sáu 05/07/2019.


Nếu các bạn có nhu cầu mở các học phần không có trong danh sách, vui lòng comment ở ngay dưới với cấu trúc sau: - khóa học - ngành học - học phần muốn mở + mã học phần - lý do cần mở lớp


Cảm ơn các bạn.

173 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


Đỗ Trang
Đỗ Trang
Jun 21, 2019

- Khóa k41.

- Tiếng anh Thương mại

- Văn phạm thương mại - ENGL1472.

Thực tập cuối khóa - ENGL1142

- Học lại văn phạm thương mại. Và học bổ sung thực tập cuối khóa.

Like
bottom of page