top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

Khảo sát thời gian thực hiện công tác hồ sơ Đoàn viên đối với các Chi đoàn

Updated: Jul 19, 2023

Kính chào các đồng chí,


Ban Chấp hành Đoàn khoa Tiếng Anh thông báo đến các Chi đoàn về việc Khảo sát thời gian thực hiện công tác hồ sơ Đoàn viên đối với các Chi đoàn như sau:


1. Đối tượng thực hiện: Đại diện Chi đoàn các Khóa 43, 44, 45, 46, 47, 48.

2. Thời hạn thực hiện:

- Thực hiện khảo sát đến hết ngày 18/7/2023.

(UPDATE 19/7/2023: Gia hạn thời gian khảo sát đến 21/7/2023)

- Công bố lịch làm việc ngày 19/7/2023.

- Lịch làm việc từ ngày 20/7 - 26/7/2023 (Trừ Thứ bảy, Chủ nhật)


3. Hình thức thực hiện:

- Đại diện Chi đoàn thực hiện biểu mẫu theo hướng dẫn của biểu mẫu trên hệ thống.

- Ban Chấp hành Đoàn khoa thu thập các thông tin trên phiếu khảo sát và thông báo về thời gian thực hiện chính thức cho các Chi đoàn thông qua trang web của Khoa trong ngày 16/7/2023.

4. Lưu ý:

- BCH Đoàn khoa chỉ giải quyết cho đại diện Chi đoàn, với số lượng Đoàn viên cần thực hiện trên 20 Đoàn viên. Các trường hợp lẻ thì BCH Đoàn khoa sẽ có hướng dẫn sau.

- Các đại diện Chi đoàn điền đúng, đủ các thông tin theo yêu cầu.

- Các nội dung khảo sát trong biểu mẫu chỉ là căn cứ để Ban Chấp hành Đoàn khoa sắp xếp lịch làm việc chứ không phải thời gian đăng ký chính thức.


Mọi chi tiết các đồng chí vui lòng liên hệ đ/c Trương Bá Bình Phương - Phó Bí thư Đoàn khoa (Email: phuongtbb.hcmue@gmail.com; SĐT: 0703716449).


444 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page