top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

KHẢO SÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỒ SƠ ĐOÀN VIÊN ĐỐI VỚI CÁC CHI ĐOÀN

Kính chào các đồng chí,


Ban Chấp hành Đoàn khoa Tiếng Anh thông báo đến các Chi đoàn về việc thực hiện công tác hồ sơ Đoàn viên như sau:


  1. Đối tượng: Đại diện các Chi đoàn khóa 44, 45 (Chuyển sinh hoạt Đoàn)

Đại diện các Chi đoàn khóa 46 - 48 (Viết nhận xét sinh hoạt Đoàn)

Đại diện các Chi đoàn khóa 49 (Tiếp nhận sinh hoạt Đoàn)


  1. Thời hạn thực hiện khảo sát: 23h59 ngày 29/9/2023 (thứ Sáu).

  2. Hình thức thực hiện:


587 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page