top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Khảo sát thu thập thông tin về tình hình tổ chức đào tạo trực tuyến

Chào các bạn!


Thực hiện Công văn số 982/ BGDĐT-GDĐH ngày 18/03/2021 về việc thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả đào tạo trực tuyến đối với GDĐH, Văn phòng Khoa thân gửi các bạn đường link khảo sát, cụ thể như sau:

Link khảo sát dành cho sinh viên

https://forms.gle/V3PsZrk37UeV2NX16

Văn phòng Khoa đề nghị sinh viên đảm bảo có ít nhất 30% người đang học tại cơ sở đào tạo, đại diện cho các nhóm người học khác nhau (trình độ, năm học, ngành học, giới tính) trả lời phiếu khảo sát này.

Hạn chót để hoàn thành khảo sát: ngày 25/03/2022.


Thân./.

350 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page