top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Khảo sát Xây dựng Báo cáo Giáo dục Ngoại ngữ

Văn phòng khoa Tiếng Anh xin thông báo:


Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đang thực hiện nhiệm vụ Xây dựng Báo cáo thường niên về Giáo dục ngoại ngữ năm 2018 về việc mô tả thực trạng việc dạy và học ngoại ngữ ở bậc giáo dục đại học năm 2018.


Nhà Trường và Khoa Tiếng Anh rất mong các bạn sinh viên dành thời gian cho ý kiến bằng cách trả lời các câu hỏi khảo sát TẠI ĐÂY. Ý kiến của các bạn sẽ được sử dụng trong báo cáo này và sẽ được tổng hợp theo nguyên tắc bất định danh.


Thân mến.

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page