top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

!!!Khẩn!!! Kế hoạch tổ chức và Thông báo kết luận của Lãnh đạo Trường về kiểm tra năng lực ngoại ngữ đầu vào

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch tổ chức và Thông báo kết luận của Lãnh đạo Trường về kiểm tra năng lực ngoại ngữ đầu vào.

Thời gian kiểm tra: từ 23/2/2023 -25/2/2023.

Hình thức kiểm tra: trực tuyến trên VLE

Đối tượng kiểm tra: sinh viên K48,K49 hệ chính quy

Định dạng bài thi: đánh giá năng lực tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật, Hàn (nghe đọc

60 phút)

Thân./.

KH to chuc kiem tra NLNN dau vao
.pdf
Download PDF • 4.42MB

119 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page