top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

[KHẨN] KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC HỌC PHẦN "Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật - MILI2704"

Chào các bạn,

Văn phòng Khoa gửi các bạn khảo sát nhu cầu của sinh viên từ K44 trở về trước có nhu cầu học học phần "Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật - MILI2704" để đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 5 tại đây


Các bạn thực hiện khảo sát gấp giúp Khoa nhé.

*Lưu ý: link khảo sát ưu tiên cho sinh viên từ K44 trở về trước và không còn nợ bất kỳ môn học nào ngoài học phần trên.


Thời gian khảo sát: từ nay đến 17g00 ngày 05/5/2022.

Thân./.

125 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page