top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Khẩn!!! Phối hợp triển khai cho sinh viên kiểm tra, cập nhật thông tin

Chào các bạn!

Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-ĐHSP ngày 29/3/2022 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

         Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-ĐHSP ngày 04/3/2024 về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học đợt tháng 3 năm 2024;


           Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên kính đề nghị các khoa triển khai việc kiểm tra, cập nhật thông tin sinh viên trên hệ thống quản lý sinh viên. Cụ thể như sau:

           1. Đối tượng thực hiện

           Sinh viên chính quy từ Khoá 42 đến Khoá 46.

           2. Thời gian

           Từ ngày 08/3/2024 đến hết ngày 12/3/2024.

           3. Nội dung kiểm tra, cập nhật

           Căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ thường trú, thông tin liên lạc, thông tin tài khoản ngân hàng.

           4. Quy trình thực hiện

           Xem hướng dẫn ở văn bản đính kèm.


         Đối với những nội dung khác cần cập nhật, sinh viên mang theo hồ sơ minh chứng đến Phòng CTCT&HSSV, A1.09 gặp chuyên viên Trương Huê Bảo để kiểm tra, cập nhật.


          Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ về Phòng CTCT&HSSV qua số điện thoại (028) 38352020 - Số nội bộ 127 hoặc gửi về hộp thư điện tử: hopthusinhvien@hcmue.edu.vn.

Thân./.


Hướng dẫn cập nhật thông tin
.pdf
Download PDF • 713KB

449 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page