top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

KHẨN: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI PHÒNG HỌC

Thông báo Về việc đổi phòng học phục vụ kỳ thi giảng viên chính

Thực hiện công văn về việc tổ chức thi thăng hạng giảng viên chính, Phòng Đào tạo phối hợp với Phòng QTTB chuẩn bị phòng cho kỳ thi.

Theo đó,

- Tất cả các Học phần học tại C201 sẽ được chuyển tạm thời sang C907.

- Tất cả các Học phần học tại C203 sẽ được chuyển tạm thời sang C303.

Thời gian: 27/11/2019 - 09/12/2019.


Trân trọng./.

462 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page