top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

[KHẨN] Thông báo v/v thay đổi thời gian tổ chức đợt sinh hoạt thời sự dành cho sv Quý 4, năm 2023

Chào các bạn!

Thực hiện Kế hoạch số 595/KH-ĐHSP ngày 08/11/2023 của Hiệu trưởng về việc tổ chức đợt sinh hoạt thời sự dành cho sinh viên Quý 4, năm 2023, Trường dự kiến tổ chức vào lúc 08g00 ngày 27/11/2023 và đã gửi lịch đính kèm đến các đơn vị.

Vì lý do khách quan, Phòng CTCT-HSSV xin phép thông báo thay đổi thời gian tổ chức đợt sinh hoạt thời sự dành cho sinh viên Quý 4, năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023.

2. Hình thức tổ chức: Theo Kế hoạch số 595/KH-ĐHSP ngày 08/11/2023.

3. Nội dung: Sẽ có Thông báo cụ thể sau.

Khoa thông báo để sinh viên biết và sắp xếp thời gian tham gia đợt sinh hoạt thời sự dành cho sinh viên Quý 4, năm 2023.

Thân./.

429 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page