top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Khẩn: Thực hiện điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức

Thân chào các bạn!


Văn phòng Khoa tiếng Anh gửi các bạn thông tin về việc Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai cuộc điều tra nhanh dư luận xã hội, Khoa đề nghị các bạn thực hiện theo thông tin sau:


Thực hiện kế hoạch điều tra dư luận xã hội năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai cuộc điều tra nhanh dư luận xã hội “Tâm trạng, tư tưởng của nhân dân trong việc sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 ở Việt Nam” bằng hình thức trực tuyến.

- Thời gian tổ chức điều tra: Từ ngày 03/8/2021 đến ngày 05/8/2021

- Đối tượng điều tra: Các tầng lớp nhân dân

570 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page