top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

KHẨN: THỰC HIỆN KHẢO SÁT QUA MẠNG (VỀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY, HỌC; TIÊM VẮC-XIN NGỪA COVID-19 CHO TRẺ)

Chào các bạn!

Để kịp thời nắm tình hình dư luận xã hội về một số vấn đề liên quan đến đời sống người dân sau thời gian thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bình thường mới; Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát nhanh qua Internet theo đường link sau: https://forms.gle/C5MMeCLJHNQfx49M8

Thời gian khảo sát từ ngày 01/3/2022 đến ngày 03/3/2022

Văn phòng khoa đề nghị các bạn sinh viên thực hiện khảo sát.

Thân./.

408 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page