top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Khảo sát các môn dự kiến mở Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Chào các bạn!

Các bạn vui lòng làm khảo sát các môn dự kiến mở Học kỳ 2 năm học 2022 2023 giúp cô nhé!

Hạn chót khảo sát vào ngày 30/10/2022.

Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKYGFGMdJt5Qn_IglP53WlG547JszPWtfuuYiY5VMEWuUSFQ/viewform

Các bạn Khóa 48 lưu ý không làm khảo sát này nhé!

Thân./.

333 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page