top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Khảo sát các môn dự kiến mở Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Chào các bạn!

Các bạn vui lòng làm khảo sát các môn dự kiến mở Học kỳ 2 năm học 2022 2023 giúp cô nhé!

Hạn chót khảo sát vào ngày 30/10/2022.

Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKYGFGMdJt5Qn_IglP53WlG547JszPWtfuuYiY5VMEWuUSFQ/viewform

Các bạn Khóa 48 lưu ý không làm khảo sát này nhé!

Thân./.

334 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page