top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Khảo sát nhanh qua mạng Internet về tình hình dịch bệnh và việc tiêm vắc xin Covid 19

Gửi các bạn sinh viên Khoa tiếng Anh!


Nhằm đánh giá nhanh tình hình dư luận xã hội về tình hình dịch bệnh và việc tiêm vắc xin Covid 19, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiến hành khảo sát nhanh qua mạng Internet. Đây là cuộc khảo sát không giới hạn thành phần tham gia khảo sát.

Thời gian khảo sát từ 14 giờ 00 ngày 09/3/2021 đến 14giờ 00 ngày 12/3/2021.

Link khảo sát:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJZzqqJpQ40EZqSmQCpaNuP9oGLqFO3OqGDgbhxUuJBe1UwQ/viewform?usp=send_form

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Khoa tiếng Anh thân gửi các bạn sinh viên để thực hiện khảo sát trên.


Mến chào./.

137 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page