top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Khảo sát tình hình sinh viên học tập chuyển sang hình thức trực tuyến từ sau ngày 10/4

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa tiếng Anh gửi các bạn bảng Khảo sát về tình hình sinh viên học tập chuyển sang hình thức trực tuyến từ giai đoạn sau ngày 10/4/2022 thuộc Khoa tiếng Anh.

Các bạn vui lòng làm khảo sát gấp giúp Khoa,

Thời gian: từ lúc ra thông báo đến 14g00 ngày hôm nay 13/4/2022

Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzjFT8JihX_10tjwzH4cQDqqrH-fdyiteGYg2BjgsL8drc2w/viewform

Thân./.

416 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page