top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Khảo sát tình hình tiêm vắc xin phòng COVID 19 của SV Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc thống kê tình hình sinh viên tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19,

Văn phòng Khoa gửi các bạn sinh viên thông tin và đề nghị các bạn thực hiện khảo sát.

. Đối tượng khảo sát: Toàn thể sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Trường.

. Đường link khảo sát như sau: https://bit.ly/HCMUE_thongketiemvaccine

· Thời gian thực hiện: từ ngày 03/11/2021 đến hết 17g00 ngày 10/11/2021.


333 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page