top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

(KHẨN) ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN KHOA TIẾNG ANH KHAI BÁO THÔNG TIN Y TẾ

Xin chào các bạn sinh viên,


Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Chấp hành Đoàn Khoa Tiếng Anh đề nghị các bạn sinh viên Khoa Tiếng Anh thực hiện khai báo thông tin y tế tại đường dẫn https://forms.gle/Bd2R1Spcbq4hEPYJ6 trước 19g00, ngày 30 tháng 5 năm 2021.


Đề nghị các bạn khai báo trung thực, khách quan. Mọi thông tin của các bạn sẽ được giữ bí mật và chỉ được sử dụng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch.


Trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đề nghị các bạn sinh viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế và địa phương nơi cư trú và theo dõi thông tin trên các trang thông tin chính thống của Trường và của Khoa.


Trân trọng cảm ơn./.

98 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page