top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên

Xin chào các bạn sinh viên,


Thực hiện Thông báo số 05-TB/TBK ngày 20/9/2022 về việc thực hiện công tác Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022, Ban Chấp hành Liên Chi hội khoa thông tin đến cá nhân, tập thể khoa Tiếng Anh như sau:


1. Tiêu chuẩn cụ thể

Mời các bạn xem file bên dưới:

TB05_20220920_Ve-viec-khen-thuong-tap-the-va-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-Hoi-và-phong-trao-sinh-vien-nam-hoc-2021-2022
.pdf
Download PDF • 3.69MB

2. Đăng ký xét chọn

Sinh viên đăng ký xét chọn điền các thông tin cần thiết và gửi minh chứng tại link: https://forms.gle/gKvKDrRgVdVoMVZp8 trước 23h59 ngày 22/9/2022.


Mọi thắc mắc các bạn sinh viên vui lòng liên hệ qua email ed.studentassociation@gmail.com để được kịp thời hỗ trợ.


Trân trọng./.

175 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page