top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Khoa Tiếng Anh ra mắt ban chủ nhiệm mới

Ngày 31/3/2021 Khoa Tiếng Anh đã có cuộc họp toàn khoa với một số nội dung:

  • Tri ân tập thể ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2015-2020

  • Ra mắt ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới 2020-2025

  • Công tác tuyển sinh các ngành đào tạo đại học và sau đại học

  • Chúc mừng sinh nhật các thầy cô trong Q1


Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Thanh Bình thông báo về việc bổ nhiệm TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng và ThS. Đinh Trần Hạnh Nguyên làm phó chủ nhiệm khoa nhiệm kỳ 2020-2025.


TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng phát biểu cảm nghĩ


ThS. Đinh Trần Hạnh Nguyên phát biểu cảm nghĩ


Ban Chủ Nhiệm Khoa Tiếng Anh Nhiệm Kỳ 2020-2025


Chúc mừng sinh nhật các thầy cô sinh trong quý 1

Công Đoàn Khoa chụp hình cùng Ban chủ nhiệm mới

771 views0 comments

Comments


bottom of page