top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kiểm tra thông tin sinh viên tốt nghiệp tháng 10/2022


Sinh viên kiểm tra danh sách tốt nghiệp và phản hồi (nếu có) tại các link :

2.1) Tra cứu thông tin tốt nghiệp: http://bit.do/tracuuketquatotnghiep

2.2) Phản hồi thông tin tốt nghiệp: http://bit.do/phanhoi-ketquatotnghiep

2.3) Tra cứu Giải đáp thắc mắc liên quan đến tốt nghiệp: http://bit.do/giaidapthacmac-totnghiep

Thời gian phản hồi (theo Kế hoạch 347/KH-ĐHSP, ngày 14/9/2022): trước 30/9/2022

Thân ái./.

84 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page