top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kiểm tra thông tin sinh viên tốt nghiệp tháng 10/2022


Sinh viên kiểm tra danh sách tốt nghiệp và phản hồi (nếu có) tại các link :

2.1) Tra cứu thông tin tốt nghiệp: http://bit.do/tracuuketquatotnghiep

2.2) Phản hồi thông tin tốt nghiệp: http://bit.do/phanhoi-ketquatotnghiep

2.3) Tra cứu Giải đáp thắc mắc liên quan đến tốt nghiệp: http://bit.do/giaidapthacmac-totnghiep

Thời gian phản hồi (theo Kế hoạch 347/KH-ĐHSP, ngày 14/9/2022): trước 30/9/2022

Thân ái./.

88 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page