• Van Phong Khoa Anh

Lãnh đạo khoa gặp mặt sinh viên


Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên chi tiết buổi gặp giữa lãnh đạo Khoa với các bạn sinh viên như sau:


- Thời gian: 13h30 Thứ Hai, 04/03/2019.

- Địa điểm: B605 cơ sở An Dương Vương.

- Thành phần triệu tập: Lớp trưởng, Lớp phó, đại diện BCH Chi Đoàn, đại diện BCH Chi Hội SV của tất cả các lớp.246 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education