top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2021-2022

Chào các bạn,

Văn phòng Khoa tiếng Anh gửi các bạn lịch thi Học kỳ 2 năm học 2021-2022 .

Thân./.


UIS- Lịch thi -HK02 - 2021-2022 - 1.xls
.xls
Download XLS • 164KB

134 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page