top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2021-2022

Chào các bạn,

Văn phòng Khoa tiếng Anh gửi các bạn lịch thi Học kỳ 2 năm học 2021-2022 .

Thân./.


UIS- Lịch thi -HK02 - 2021-2022 - 1.xls
.xls
Download XLS • 164KB

140 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page