top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

MỜI SINH VIÊN THAM GIA CÁC NỘI DUNG TRONG NGÀY HỘI UP LẦN THỨ 21, NĂM 2022

Updated: Oct 14, 2022

Xin chào các bạn sinh viên,


Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 02-KHLT/ĐTN-HSV ngày 01/10/2022 về việc tổ chức Ngày hội UP lần thứ 21 năm 2022, Ban Chấp hành Đoàn - Hội khoa thông tin đến các bạn sinh viên khoa Tiếng Anh như sau:


Sinh viên truy cập thư mục sau để xem các thông tin liên quan đến Ngày hội:

Sau đó, sinh viên đăng ký tham gia các nội dung của Ngày hội tại đường dẫn sau trước 11h30 sáng ngày 15/10: https://forms.gle/KmfoTKVL3K2ihz3x7


Mọi thắc mắc các bạn sinh viên vui lòng liên hệ qua email dtnsp.tienganh@hcmue.edu.vn để được kịp thời hỗ trợ.


Trân trọng./.

823 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page