top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

MỜI THAM GIA NHÓM BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN - CHI HỘI TRÊN ZALO

Nhằm đảm bảo việc trao đổi công việc, giao ban giữa Ban Chấp hành Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh với các Chi đoàn - Chi hội, Ban Chấp hành Đoàn - Hội khoa mời các đồng chí trong Ban Chấp hành các Chi đoàn - Chi hội tham gia nhóm trên nền tảng Zalo bằng cách nhấn vào nút bên dưới:

* Ban Chấp hành các Chi đoàn, Chi hội khóa 44 không cần tham gia nhóm trên Zalo.


Việc trao đổi thông tin thuận tiện giữa Đoàn - Hội khoa và Chi đoàn - Chi hội là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên. Do đó, Ban Chấp hành Đoàn - Hội khoa đề nghị các Chi đoàn - Chi hội thực hiện đầy đủ.


Trân trọng./66 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page