top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

MỜI THAM GIA NHÓM BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN - CHI HỘI TRÊN ZALO

Nhằm đảm bảo việc trao đổi công việc, giao ban giữa Ban Chấp hành Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh với các Chi đoàn - Chi hội, Ban Chấp hành Đoàn - Hội khoa mời các đồng chí trong Ban Chấp hành các Chi đoàn - Chi hội tham gia nhóm trên nền tảng Zalo bằng cách nhấn vào nút bên dưới:

* Ban Chấp hành các Chi đoàn, Chi hội khóa 44 không cần tham gia nhóm trên Zalo.


Việc trao đổi thông tin thuận tiện giữa Đoàn - Hội khoa và Chi đoàn - Chi hội là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên. Do đó, Ban Chấp hành Đoàn - Hội khoa đề nghị các Chi đoàn - Chi hội thực hiện đầy đủ.


Trân trọng./65 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page