top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2023-2024

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn các Quyết định về mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2023-2024.

Thân./.


QD2131_NCQ_23-24
.pdf
Download PDF • 94KB

QD2130_SDH_23-24
.pdf
Download PDF • 107KB

QD2132_CQ_23-24
.pdf
Download PDF • 185KB

426 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page