top of page
  • Writer's pictureLe Dinh Tung Khoa Tieng anh

[NCKH] HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA TIẾNG ANH NĂM HỌC 2022-2023

Khoa Tiếng Anh xin thông báo đến toàn thể sinh viên của khoa thông báo mới nhất về Hội nghị SV NCKH cấp khoa năm học 2022-2023 như sau:


1. Về việc đăng ký đề tài:

a. SV đăng ký đề tài (Mẫu 1-SVNCKH) kèm theo thuyết minh đề tài nghiên cứu (Mẫu 2-SVNCKH)

b. Mỗi đề tài NCKH của SV chỉ do một người hướng dẫn và tối đa không quá 05 SV tham gia thực hiện

c. Mỗi đề tài phải có một SV chịu trách nhiệm chính

d. Đề tài không được trùng lặp với bất cứ phần nào của khóa luận tốt nghiệp/đề tài nghiên cứu khác đã và đang thực hiện.


2. Cách đăng ký

a. Hồ sơ nộp bao gồm: đơn đăng ký, thuyết minh đề tài. Túi hồ sơ phải ghi rõ thông tin người nộp bên ngoài

b. Thời gian nộp: 12:30 đến 16:30 ngày 10/10/2022, tại phòng A413, cơ sở An Dương Vương.

c. Sau khi nộp bản giấy và ký xác nhận, SV gửi email đính kèm tất cả văn bản vào email tungld@hcmue.edu.vn


3. Kết quả xét duyệt đề tài của Hội đồng Khoa sẽ được công bố trên website khoa Tiếng Anh.


4. SV có thể tìm thấy các biểu mẫu tại website: http://phongkhcn.hcmue.edu.vn/ mục Sinh viên NCKH.Khoa Tiếng Anh mong đợi nhận được thật nhiều đề tài hay và chất lượng từ sinh viên của khoa.

Thân.

mau 1-sv nckh
.doc
Download DOC • 60KB
mau 2 sv nckh
.doc
Download DOC • 212KB

98 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page