top of page
  • Writer's pictureLe Dinh Tung Khoa Tieng anh

[NCKH] Thông báo về việc kí hợp đồng thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm học 2021-2022


Khoa Tiếng Anh xin thông báo đến cho các bạn sinh viên có đề tài được duyệt hoàn chỉnh thuyết minh đối với những đề tài có thay đổi tên đề tài, kinh phí so với đăng kí ban đầu (2 bộ, mẫu 2 - SVNCKH). Sau đó, sinh viên liên hệ Phòng KHCN&MT-TCKH để thực hiện việc kí hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

Thời gian và địa điểm:

- Từ ngày 15/02/2022 đến ngày 28/02/2022 (giờ hành chính).

- Phòng KHCN&MT-TCKH (A112), điện thoại: (08)38352020 - 177, gặp chuyên viên Lê Thị Cẩm Nhi.

Ghi chú:

- Khi đến kí hợp đồng, sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân.

- Kinh phí sẽ chia làm 2 đợt: đợt 1 sẽ được cấp sau khi hoàn tất việc kí hợp đồng tất cả các đề tài; đợt 2 sẽ được cấp sau khi đề tài được nghiệm thu và sinh viên nộp báo cáo tổng kết đề tài.

- Chỉ kí hợp đồng khi thuyết minh có đầy đủ thông tin và chữ kí.


Thân./.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page