top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Khảo sát các môn dự kiến mở Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Chào các bạn!


Các bạn vui lòng tham khảo chương trình đào tạo và làm khảo sát các môn dự kiến mở Học kỳ 1 năm học 2022-2023 giúp cô nhé!


Thời gian khảo sát: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/5/2022.

Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefgL14SF4xVzDYKUZMxTubSzzkAXjiPF-g8UM5ph3Oa1Ms3A/viewform


Các bạn lưu ý chọn môn học thuộc học kỳ mình học nhé! VD: K45 thuộc HK7.


Thân./.

779 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page