top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Phiếu khảo sát các môn dự kiến mở Học kỳ 1 năm học 2023-2024

Chào các bạn!


Các bạn vui lòng tham khảo chương trình đào tạo và làm khảo sát các môn dự kiến mở Học kỳ 1 năm học 2023-2024 giúp cô nhé!


Thời gian khảo sát: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/5/2023.


Các bạn lưu ý chọn môn học thuộc học kỳ mình học nhé! VD: K46 thuộc HK7.


Thân./.

156 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page