top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Phiếu khảo sát các môn dự kiến mở Học kỳ 1 năm học 2023-2024

Chào các bạn!


Các bạn vui lòng tham khảo chương trình đào tạo và làm khảo sát các môn dự kiến mở Học kỳ 1 năm học 2023-2024 giúp cô nhé!


Thời gian khảo sát: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/5/2023.

Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqJAmobzuNocfZwiKbsenmYW0LEimzZsqHHT0qfN4P0_Vp3g/viewform


Các bạn lưu ý chọn môn học thuộc học kỳ mình học nhé! VD: K46 thuộc HK7.


Thân./.

144 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page