top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Phiếu khảo sát các môn dự kiến mở Học kỳ 2 năm học 2023-2024

Chào các bạn!


Các bạn vui lòng tham khảo chương trình đào tạo và làm khảo sát các môn dự kiến mở Học kỳ 2 năm học 2023-2024 giúp cô nhé!


Thời gian khảo sát: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/11/2023.

Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqt5Ns4I9cCS-DwrFzwrgwh-GTvuaJiOhWFbF4c-HHk_YQdw/viewform


Các bạn lưu ý tham khảo CTĐT, tư vấn CVHT sau đó chọn môn học thuộc học kỳ mình học sao cho phù hợp nhé!


Thân./.

338 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page