top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Phiếu khảo sát lấy ý kiến về việc tổ chức thi HK2 NH 2021-2022

Chào các bạn!


Để chuẩn bị sắp xếp tốt cho việc tổ chức thi HK2 Nh 2021 - 2022, Khoa tiếng Anh thân gửi đến các bạn Phiếu khào sát lấy ý kiến về việc tổ chức thi HK2 NH 2021-2022.Thời gian khảo sat: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/05/2022.


Các bạn lưu ý sử dụng mail của trường cấp có đuôi ....@student.hcmue.edu.vn thực hiện nhé!


Thân./.

1,324 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page