top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CNTT

Thân chào các bạn sinh viên


Nhằm lấy ý kiến khảo sát của sinh viên về việc thực hiện ứng dụng CNTT trong dạy học từ ngày 16/3 đến nay, Khoa tiếng Anh gửi đến các bạn đường link khảo sát dưới đây, các bạn vui lòng vào thực hiện khảo sát giúp khoa.


Thời gian từ ngày 15/4/2020 đến 9h00 ngày 19/4/2020.


Phiếu khảo sát dành cho sinh viên: https://bit.ly/ks-udcntt-sv


Cảm ơn các bạn

Văn phòng Khoa Anh

80 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page