• Văn phòng Khoa Anh

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CNTT

Thân chào các bạn sinh viên


Nhằm lấy ý kiến khảo sát của sinh viên về việc thực hiện ứng dụng CNTT trong dạy học từ ngày 16/3 đến nay, Khoa tiếng Anh gửi đến các bạn đường link khảo sát dưới đây, các bạn vui lòng vào thực hiện khảo sát giúp khoa.


Thời gian từ ngày 15/4/2020 đến 9h00 ngày 19/4/2020.


Phiếu khảo sát dành cho sinh viên: https://bit.ly/ks-udcntt-sv


Cảm ơn các bạn

Văn phòng Khoa Anh

79 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education