top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

QĐ số 3215/QĐ-ĐHSP v/v Ban hành Quy định Tổ chức dạy học và công nhận đạt CĐR Ngoại ngữ

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Quyết định số 3215/QĐ-ĐHSP về việc Ban hành Quy định Tổ chức dạy học và công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường.

Thân./.


Quy định dạy và học ngoại ngữ
.pdf
Download PDF • 5.23MB


250 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page