top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

QĐ số 2650/QĐ-ĐHSP v/v Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của SV hệ CQ tại ĐHSP TP.HCM

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Quyết định số 2650/QĐ-ĐHSP về việc Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên chính quy tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bạn đọc thông tin nhé!

Thân./.


2650_QC_DanhgiaketquarenluyenSV
.pdf
Download PDF • 19.01MB

254 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page