top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

QĐ số 3350/QĐ-ĐHSP ngày 02/11/2022 của Hiệu trưởng về việc tiếp nhận sv khóa 48 vào ký túc xáDS-KemQD-3350
.pdf
Download PDF • 5.52MB

59 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page