top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Quỹ học bổng thắp sáng tương lai 2022

Chào các bạn!

Nhằm hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Học bổng Thắp sáng tương lai (do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tại Việt Nam đồng sáng lập) triển khai Chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2022 dành cho sinh viên HCMUE;

Thực hiện chỉ đạo của Trưởng đơn vị, Văn phòng Khoa tiếng Anh thông tin chi tiết về Chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2022, cụ thể như sau:

1. Bài viết truyền thông

2. Poster truyền thông

Các bạn vui lòng xem thêm thông tin đính kèm.

Thân./.


Deloitte - Học bổng Thắp sáng Tương lai (LUYF) mùa 10 - Thông tin chi tiết (1)
.pdf
Download PDF • 355KB

Thông tin học bổng thắp sáng tương lai
.docx
Download DOCX • 17KB

152 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page